Όπου υπάρχει σημαία ελληνική
Έλληνες εκεί!
Και όπου Έλληνες
εκεί ΣΗΜΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ!