Ναι έχει την ανάγκη σου…Ξέρεις ποιος;

Η Πατρίδα μας..δηλαδή εμείς..εσύ..

Εν όψει της Εθνικής μας Εορτής που πλησιάζει, αλλά και λόγω των δύσκολων εθνικών μας συνθηκών, ας παρακαλέσουμε θερμά αυτό το διάστημα τον Θεό γι’ αυτό το αγαθό που μας χάρισε η αγάπη Του.

“Βασίλευσε ο Θεός επί τα έθνη. Ας έλθει η Βασιλεία Σου. Ας γίνει το θέλημά Σου, όπως στον Ουρανό έτσι και στη γη. Ας έρθουν τα ελέη σου Κύριε και ας πραγματοποιηθεί αυτό που έχεις πει ότι οι άνθρωποι θα κόψουν τα μαχαίρια τους για να φτιάξουν άροτρα και τα δόρατά τους για να φτιάξουν δρεπάνια (για ειρηνική χρήση) και δεν θα επιτεθεί το ένα έθνος στο άλλο, αλλά θα πάψουν πλέον να πολεμούν.

Επισκέψου μέσα στον ωκεανό του ελέους Σου και των οικτιρμών Σου το πολυπαθές μας έθνος και χάρισε μας την ενότητα και την ειρήνη της εσωτερική. Διάλυσε τις αντιθέσεις και διχογνωμίες και ένωσέ μας όλους με την αγάπη και την αδελφική σύμπνοια, κατευθύνοντας τα βήματά μας σε οδό ειρήνης. Μη απομακρύνεις το Πνεύμα σου το Άγιο από μας, για να μην απομακρυνθούμε πάλι από σένα και μας καταλάβει και πάλι το σκοτάδι και η σκιά του θανάτου. Διάνοιξε το νου μας ώστε να κατανοήσουμε ότι δεν υπάρχει πουθενά αλλού η σωτηρία, παρά μόνο στο όνομα ατου Αγίου Παιδός Σου Ιησού. Αμήν.”

Προσεύχεσθε, “Ευχαριστίαι διά την απελευθέρωσιν του Έθνους” (διασκευή)