Καλοκαίρι
χωρίς κατασκήνωση
δε γίνεται!

Η “Χαρούμενη Πολιτεία”
στο Πυργάκι, μας περιμένει!

Μαθητές: 17-26 Ιουλίου

Μαθήτριες:
28 Ιουλίου – 7 Αυγούστου