Μια μεγάλη πρόκληση!
Έπρεπε να βρει το κατάλληλο “μέτρο”.
Βρήκε σύμμαχο και κατάφερε να μπει για πάντα στη ζωή κάθε μαθητή!
Αξίζει να τον γνωρίσεις !
Σε λίγους μήνες θα τον έχεις μαζί σου και πάλι στη σχολική σου τσάντα!

 

…επειδή τα μαθηματικά δε σταματούν μαζί με τα σχολεία!