Όλη αυτή την εβδομάδα που διανύουμε, ας παρακαλέσουμε θερμά το Πανάγιο Πνεύμα να κατοικήσει μέσα μας, ώστε κάθε μας σκέψη, λόγος και έργο να γεμίζει από τη δική Του Χάρη.

 

Πνεύμα Θείο και Πανάγιο,

που κατέβηκες πριν από είκοσι αιώνες στη Σιών

και μετέβαλες το υπερώο σε Εκκλησία,

έλα και σ’ εμάς ως άνεμος δυνατός

και ξερίζωσε τα πάθη μας.

Ως δροσιά, δρόσισε την πνευματική μας ατονία.

Ως φωτιά, θέρμανε τη θρησκευτική μας αδιαφορία.

Ως γλώσσα, λάλησε για παρηγοριά μας.

Ως περιστερά, ονόμασέ μας παιδιά φωτός και ειρήνης.

Ως φίλος και Παράκλητος, συμμάχησε μαζί μας

στην πάλη εναντίον του εχθρού.

Έλα και μεταποίησε τις ψυχές μας

σε σκηνές του Θεού, μέσα στις οποίες

η Παναγία Τριάδα θα βρει

την άξια κατοικία της.

Αμήν!