Ήταν το θαύμα. Το πρώτο και μεγάλο θαύμα του Κυρίου μας μπροστά στους Μαθητές Του, μπροστά σε τόσο κόσμο. Ένας λόγος της Παναγίας μας αρκούσε. Και η υπακοή των ανθρώπων έφερε την ευλογία, έφερε την Χάρι του Θεού, έφερε το θαύμα.
Για να εδραιωθεί έτσι και στη δική μας συνείδηση πόσο αληθινός είναι για τη ζωή μας ο λόγος της Παναγίας μας, «ο,τι αν λέγη υμίν, ποιήσατε» (Ιωάν. β  5) και ποιά ευλογημένα και άγια αποτελέσματα φέρνει στη ζωή μας η υπακοή στο θέλημα του Θεού.

 

 1.Μιλάει σήμερα σε μας ο Θεός, ζητά την υπακοή μας στο θέλημά Του, και με ποιον τρόπο;

  • Ο Θεός μας μιλάει πρωτίστως μέσα από την Αγία Γραφή, τον λόγο Του. Εκεί όπου αλάνθαστα έχουν διατυπωθεί από αιώνων οι αθάνατες αλήθειες και εντολές του Κυρίου μας και τις οποίες ακολούθησαν με χαρούμενη υπακοή η Παναγία μας και όλοι οι Άγιοι στη ζωή τους.
  • Μας μιλάει όμως και δια μέσου ανθρώπων. Μας μιλάει μέσω του πνευματικού μας πατέρα, που μας αποκαλύπτει με τις συμβουλές του το θέλημα του Θεού· πολύ συχνά μας μιλά μέσω των γονέων μας η των φίλων μας η συγγενών μας, όταν αυτοί εκφράζουν το θέλημα του Θεού κι όταν η ζωή τους είναι ζωή υπακοής στον Θεό και το θέλημά Του.

Μας μιλάει λοιπόν ο Θεός και ζητά από εμάς να υπακούμε στο άγιο θέλημά Του.

      2.Είναι αναγκαία η υπακοή προς τον Θεό; Για ποιον λόγο;

α) Το αποδεικνύει η πείρα της ζωής.

Τίποτε δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες!…

Όλοι μας κάνουμε υπακοή στους νόμους του κράτους και το θεωρούμε δεδομένο. Έχεις σκεφτεί τι μπορεί να σημαίνει η ανυπακοή σε έναν και μόνο νόμο του κράτους; Τι μπορεί να σημαίνει ανυπακοή στις διατάξεις της τροχαίας η στα φανάρια της κυκλοφορίας; Τι μπορεί να σημαίνει ανυπακοή σε απλές αρχές της κοινωνίας που ζούμε η σε παραδόσεις της οικογένειας, του τόπου μας κ.λπ.;

Αλλά και μέσα στην παρέα μας, στο παιχνίδι μας. Μήπως και εκεί δεν υπάρχουν κανόνες, στους οποίους σιωπηλά επιβάλλεται να υπακούμε; Πήγαινε να παίξεις έναν αγώνα μπάσκετ, έναν αγώνα βόλεϋ χωρίς κανόνες! Είναι ποτέ δυνατόν;…

Μέσα στο σπίτι μας, όπου είμαστε αδέλφια, γονείς, όλοι μια οικογένεια, αν είμαστε ανυπάκουοι και θέλουμε πάντα να περνάει το δικό μας θέλημα, είναι δυνατόν να αποφύγουμε τις φιλονικίες; να παραμείνουμε ενωμένοι ως οικογένεια;

β) Υπακοή σημαίνει εμπιστοσύνη.

Ο Θεός περιμένει με την υπακοή μας να Του δείξουμε την εμπιστοσύνη και την αγάπη μας σ  Ἐκεῖνον: «Ο έχων τας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνός εστιν ο αγαπών με» (Ιωάν. ιδ  21). Δηλαδή εκείνος που έχει εγκολπωθεί, που έχει κάνει δικές του τις εντολές Μου και τις τηρεί, εκείνος πραγματικά με αγαπά! Αυτό σημαίνει εμπιστοσύνη και υπακοή στον Θεό!

Η υπακοή στις εντολές του Θεού δεν έχει νόημα όταν γίνεται καταναγκαστικά και με πίεση. Η υπακοή έχει αξία και αποδίδει καρπούς όταν την εξασκούμε ελεύθερα, διότι γνωρίζουμε ότι αυτό που ζητά από εμάς ο Θεός είναι το καλύτερο για μας, αποσκοπεί στο συμφέρον μας.

Ο Θεός που μας δημιούργησε είναι ο μόνος που μπορεί να μας δώσει εγγυημένα τις καλύτερες οδηγίες για να εκπληρώσουμε τον προορισμό μας. Όπως π.χ. ο κατασκευαστής ενός μηχανήματος είναι αυτός που δίνει τις οδηγίες χρήσης για να μην καταστραφεί, αλλά και για να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι δυνατότητες που αυτό προσφέρει…

γ) Η υπακοή είναι ο δρόμος των Αγίων

Όλοι οι Άγιοι αυτό τον δρόμο ακολούθησαν και απέδειξαν πάνω στα πράγματα ότι η υπακοή οδηγεί στην αληθινή ζωή: υπακοή=ζωή, ανυπακοή=θάνατος! Αυτή την αγία θεοπαράδοτη υπακοή εφάρμοσαν στη ζωή τους και γι  αὐτό σήμερα απολαμβάνουν τη δόξα του ουρανού, κι εμείς τους τιμούμε και ζητούμε τις πρεσβείες τους.