Χ.Α. από όλη την Ελλάδα εμπνεύστηκαν, δημιούργησαν και παρουσιάζουν αυτή την εβδομάδα το δικό τους αναστάσιμο πρόγραμμα!
Κάποτε στη Σοβιετική Ρωσία                                                                    Ζούμε κοντά
                       Χριστός Ανέστη χαρά μεγάλη                Αναστάσιμες ευχές   
        Μέσα στο χάος του κόσμου αυτού
Αναστάσιμος γρίφος                                      Η περιπέτεια μιας λαμπάδας…..
Και άλλα πολλά!!
Συντονιστείτε και αυτή την εβδομάδα “Ζούμε την Ανάσταση” σ’ ένα ξεχωριστό πρόγραμμα…
Γιατί Ανάσταση είναι η Ζωή μας!!!
Χριστός Ανέστη!!!