Οι Χαρούμενες Αγωνίστριες Χίου
γιορτάΖΟΥΝ την Ανάσταση όπως αξίΖΕΙ και παρουσιάζουν:

“Κάποτε στη Ρωσία”