Όσο απλή κι αν φαινόταν η ιστορία…η υπόθεση ήταν περίπλοκη!
Το μυστήριο δύσκολο!
Κι όμως κάποιες “διάνοιες” στην επίλυση γρίφων έφτασαν πολύ κοντά στη λύση του μυστηρίου!
Ο Βρίσκι συγχαίρει τους πολύτιμους βοηθούς του: 
Κατερίνα Γκούτζα (Α’ βοηθός ερευνητής)
Αδέλφια Ζήση (Β΄βοηθοί ερευνητές)
Αδέλφια Τσακίρη Τρίκαλα (Γ΄βοηθοί ερευνητές)
Συγχαρητήρια και σε όλους τους συνεργάτες που ασχολήθηκαν με την υπόθεση!
Ο Βρίσκι μας έστειλε τις απαντήσεις και έχει να κάνει μια πρόταση σε όλους εσάς!