Υπάρχει ορθόδοξη εικόνα της Ανάστασης; 
Ποια η διαφορά μιας φωτογραφίας και μιας εικόνας; 
Τι μπορεί να δώσει ένας αγιογράφος με το πινέλο του;