Είναι δύσκολο μάθημα η Φυσική;
Ποιο είναι το φροντιστήριο που μπορεί να το κάνει πιο εύκολο;
Πόσο δύσκολο είναι να αγαπάς;