Έξυπνα τηλέφωνα… Smartphones
Έξυπνα ρολόγια… Smartwatches
Έξυπνα παιδιά;
Έξυπνα + ΧΑ παιδιά;;;
Πόσα χωράνε μέσα σε ένα μικρό τετραγωνάκι;
Ούτε που πάει ο νους σου!
Ή μήπως πάει;
Λύσε όλα τα έξυπνα τετράγωνα!
Γίνε το πρώτο smartXAkid!
Προθεσμία συμμετοχής: Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 και ώρα 12 το μεσημέρι, ακριβώς!

Οι απαντήσεις υποβάλλονται ως σχόλια στην ανάρτηση και θα δημοσιευτούν μετά τη λήξη της προθεσμίας.
Αν θέλεις να λάβεις βεβαίωση συμμετοχής στο διαγωνισμό του agonistes.gr “Έξυπνα τετράγωνα”, συμπλήρωσε το mail όπου επιθυμείς να τη λάβεις, στη φόρμα υποβολή σχολίων.