Η νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου, η νύχτα της Ανάστασης,
ζωντανεύει μέσα από τις διηγήσεις των παλαιών γερόντων…
Τέτοιοι άνθρωποι ζούσαν στα χωριά μας εκείνα τα χρόνια…
Άνθρωποι, φτωχοί μεν, αλλά αληθινοί χριστιανοί,
με μεγάλη πίστη και ευσέβεια…