Πώς έγινε κι άλλαξαν όλα;
Ήταν η εγκάρδια ευχή του ιερέα;
Ήταν η μυστική αναζήτηση της καρδιάς τους;
Ήταν σίγουρα η χάρη και η δύναμη του Αναστημένου Χριστού που τα άλλαξε όλα!