Πόσα Του κάναμε
  και τι μας χάρισε…

Ποιος πρόλαβε να κλέψει τον Παράδεισο;