Μεγάλη Πέμπτη του 2020…
Το σαλόνι του Μηνά και της Νάσιας θυμίζει κάτι από το υπερώο της Ιερουσαλήμ.

Μεγάλη Πέμπτη εσπέρας του 2020…
Το σαλόνι μας υποδέχεται τον Εσταυρωμένο