«Ἰδού ὁ Νυμφίος» 

Τροπάριο του Όρθρου της Μ. Εβδομάδας
Απόδοση στη Νεοελληνική

“Να (δείτε), ο Νυμφίος έρχεται ξαφνικά τα μεσάνυχτα και ευτυχισμένος θα είναι ο άνθρωπος τον οποίο θα βρει ο Κύριος να αγρυπνά, ανάξιος όμως είναι εκείνος που θα τον βρει να είναι αμελής. Πρόσεχε, λοιπόν, ψυχή μου, μην καταληφθείς από τον  πνευματικό ύπνο και παραδοθείς στον θάνατο και καταδικαστείς με αυτόν τον τρόπο να μείνεις έξω από την βασιλεία των ουρανών. Αλλά σύνελθε και φώναξε: Άγιος, Άγιος, Άγιος είσαι Συ ο Θεός, μέσω της Θεοτόκου, ελέησέ μας”.