Πολλές ευχαριστίες στα αδέλφια Τσακίρη από τα Τρίκαλα για τη συμβολή τους στην ιστοσελίδα! 
Περιμένουμε νέες συμμετοχές και συνεργασίες!
Προσθέτουμε τη δική μας νότα στην ιστοσελίδα μας!