Δ΄ Κυριακή των Νηστειών
Η Εκκλησία μας προβάλλει τον αγ. Ιωάννη της Κλίμακος.
Ελάτε να ανεβούμε σκαλί-σκαλί με οδηγό τον άγιο Ιωάννη από τη γη στον Ουρανό!