Ένα αφιέρωμα στο βίο του πρωτόκλητου μαθητή, Αποστόλου  Ανδρέα,
του οποίου η μνήμη τιμάται στις 30 Νοεμβρίου.