Σε περιμένουμε στις Ομάδες μας!
Κάθε Σάββατο και Κυριακή για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου λυκείου!
Πρώτη συνάντηση: 14-15 Σεπτεμβρίου
Σε περιμένουμε και φέτος!