Δείτε ανασκόπηση των δραστηριοτήτων των Χ.Α. Αθηνών κατά τη διάρκεια της χρονιάς που μόλις τελείωσε!