Ένα οδοιπορικό στη μεγαλύτερη εβδομάδα του χρόνου:
την Εβδομάδα των Παθών του Κυρίου
Οδηγός μας τα αγιογραφικά κείμενα
και φωτογραφίες από τους Αγίους Τόπους
του μαρτυρίου και της Σταύρωσης του Χριστού.
Καλή Ανάσταση!