Οι ημερομηνίες των φετινών κατασκηνωτικών περιόδων μόλις ανακοινώθηκαν!

Ξεκινάμε από τώρα να ετοιμάζουμε βαλίτσες… για:

Ελληνικό Κορινθίας

3-12 Ιουλίου: Μαθήτριες που τέλειωσαν Δ΄-Στ΄ Δημοτικού

13-25 Ιουλίου: Μαθήτριες που τέλειωσαν Α΄-Γ΄ Γυμνασίου

25 Ιουλίου-7 Αυγούστου: Μαθήτριες που τέλειωσαν Α΄-Γ΄ Λυκείου

10-22 Αυγούστου: Μαθητές που τέλειωσαν Α΄- Γ΄ Γυμνασίου

22-31 Αυγούστου: Μαθητές που τέλειωσαν Δ΄-Στ΄ Δημοτικού

Αθαμάνιο Άρτας

9-22 Αυγούστου: Μαθητές που τέλειωσαν Α΄-Γ΄ Λυκείου