Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2018
5:00 μ.μ.
ΓΕΧΑ Αγίας Παρασκευής

 

Νέα χρονιά, νέα αρχή… με μια ψυχή!
Έλα στη γιορτή μας, για να…
ξαναζήσουμε το καλοκαίρι (Ελληνικό-Αθαμάνιο)!
συναντηθούμε με τους Χ.Α. από όλη την Αττική!
πάρουμε το νέο γενικό μας σύνθημα!
ξεκινήσουμε το νέο διαγωνισμό των “Συμψύχων”!