Το έντυπο της δήλωσης πρέπει να συμπληρωθεί και να παραδοθεί στην προ-κατασκηνωτική συνάντηση ή καθημερινά στο εντευκτήριο των ομάδων μας.