“Το στάδιο των αρετών είναι ανοικτό μπροστά μας, 

όσοι θέλουν να αγωνιστούν ας έρθουν…”

Ένα αφιέρωμα στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή!

Καλό στάδιο!

 

  [responsive-flipbook id=”agia_kai_megali_tessarakosti”]