Ξαναζούμε τις αξέχαστες στιγμές
του Γ΄ Πανελληνίου Συνεδρίου!