«Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός».

«Βιβλία των αγραμμάτων» ονομάζει τις εικόνες ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός

επειδή εκεί αποτυπώνεται παραστατικά η διδασκαλία της Εκκλησίας μας.

H βυζαντινή αγιογραφία εκφράζει την ορθόδοξη θεολογία.

Ας δούμε, λοιπόν, τι μπορεί κανείς να «διαβάσει» στην εικόνα της Γέννησης του Ιησού Χριστού.

Καλά και Ευλογημένα Χριστούγεννα!!!