Στους Τρεις Ιεράρχες
Στίχοι – Μουσική: Σπυρίδων Μεσημέρης και Χ.Ι. Αμαραντινός, Κόνιτσα

 

Η χάρη του Χριστού, χρυσό στεφάνι

την κεφαλή σας στόλισε, που εφάνη

πηγή πνευματικής ευεργεσίας,

σεπτοί Πατέρες της Ορθοδοξίας.

 

 

Στύλοι της αρετής, ουράνιοι κρίνοι,

μοσχοβολάτε αγάπη, καλωσύνη,

ω, Δάσκαλοι θεόπνευστοι, μεγάλοι!

Βασίλειε, Γρηγόριε, Ιωάννη.

 

 

Μελίρρυτοι κρουνοί πάσης σοφίας

της ευσεβείας και Ορθοδοξίας

με βίο ασκητικό, λιτό και άγιο

ελέγξατε το άδικο, το φαύλο.

 

Στύλοι της αρετής…

 

 

Με τέχνη και με τέλεια αρμονία

στην Ελληνοχριστιανική Παιδεία

ευωδιαστό προσφέρατε λιβάνι

του Παραδείσου δείχνετε τα κάλλη!

 

 

Στύλοι της αρετής…