Θράκη, χώρα του φωτός
Στίχοι – Μουσική: Ιωάννης
Ερμηνεία: Ιάκωβος, Δημήτριος – Σέρρες

Άγια χώρα του φωτός,
Θράκη είσαι πολυσήμαντη,
με ιστορία πολυκύμαντη,
η φλόγα σου καίει ακοίμητη.

Όλη Δόξα, όλη χάρη,
άγια μέρα ξημερώνει
και περήφανα το Έθνος,
 για εκείνη καμαρώνει.

Θράκη είσαι Ελληνική,
να το αμφισβητήσει
αυτό κανένας δεν μπορεί,
έχεις αξία ανεκτίμητη.

Όλη Δόξα, όλη χάρη…