Ακατάληπτη θυσία
Στίχοι – Μουσική: Χαρούμενοι Αγωνιστές Κατερίνης

Σταυρώθηκες για με,
το δύστυχο παιδί σου,
υπέμεινες μαρτύρια,
με την ταπείνωσή Σου.

Σταυρώθηκες για με,
Εσύ, Χριστέ, η ζωή μου
και μου ‘δωσες χαρά,
Σωτήρα, Λυτρωτή μου.

Πώς δέχτηκες,
Εσύ Θεός του κόσμου,
να σταυρωθείς,
για να βρω το φως μου;
να σταυρωθείς
Εσύ Θεός του κόσμου.

Μπήκες σαν θνητός,
σε τάφο σφραγισμένο
κι απ’ όλες τις αμαρτίες μου,
τώρα να με σώσεις προσμένω.

Κατέβηκες
στου Άδου το βασίλειο,
για ν’ ανατείλεις
τον άδυτό Σου ήλιο,
για ν’ ανατείλεις
στου Άδου το βασίλειο.

Αναστήθηκες,
πόση η δύναμή σου;
και με λύτρωσες,
η ζωή μου πάντα δική Σου
και με λύτρωσες,
πόση η δύναμή σου;