Αγία Μείζων Αγίων
Στίχοι – Μουσική: Χαρούμενες Αγωνίστριες Κατερίνης

Έζησες σαν μια στάλα φως,
στην εποχή του σκότους
κι έφερες τη Ζωή σε μας,
Ελπίδα κι Οδηγό.

«Χαῖρε, τό ἄνθος τῆς ἀφθαρσίας·
χαῖρε, τό στέφος τῆς ἐγκρατείας.
Χαῖρε, ἡ κλείς τῆς Χριστοῦ Βασιλείας·
χαῖρε, ἐλπίς ἀγαθῶν αἰωνίων.»

«Χαῖρε  Πανάχραντε», ψάλλω κι εγώ,
«ἀπό κινδύνων ῥῦσαί με», ζητώ,
γαλήνια η μορφή σου κοντά σου με καλεί,
«Ροήν μου τῶν δακρύων»,
η καρδιά μου ειρηνεύει, την πίστη ενισχύεις,
εσένα η φωνή μου υμνεί.

««Χαῖρε !», σου είπε ο Άγγελος,
«ὦ Κεχαριτωμένη»,
Η  γέννηση σου έσωσε,
όλη την Οικουμένη.

«Χαῖρε  ῷδή τῶν Σεραφείμ·
Χαῖρε  τό ᾆσμα τῶν Χερουβείμ·
Χαῖρε  εὶρήνη, παράδεισε τρυφῆς·
Χαῖρε  Ἁγία Μείζων Ἁγίων.»

«Χαῖρε  Πανάχραντε»…