172800 δευτερόλεπτα 
2880 λεπτά
48 ώρες
3 μέρες
γεμάτες Ελληνικό
22-24 Σεπτεμβρίου!!
Μετακατασκηνωτική εκδρομή Χαρούμενων Αγωνιστριών Αθηνών
Γυμνασίου-Λυκείου!!
Ήμασταν όλες εκεί και… περάσαμε υπέροχα!!
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για…..
Αρχηγέ, μήπως να πηγαίναμε άλλες τρεις μέρες;;
Όλο το χειμώνα χωρίς Ελληνικό δε γίνεται!!