ΕΛΛΗΝΙΚΟ 2017

ΠΑΝΑΓΙΑ, ΣΚΕΠΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Δώστε μου ένα ΚΑ…

Εκεί που ο χρόνος μετράει διαφορετικά!

Δώστε μου ένα ΤΑ…

Εκεί που η ΓΑΛΗΝΗ ξαγρυπνά!

Δώστε μου ένα ΣΚΗ…

Εκεί που την ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ προστατεύει η SECURITY (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)!

Δώστε μου ένα ΝΩ…

Εκεί που η ΝΙΚΗ έστησε χορό!

Δώστε μου ένα ΣΗ…

Εκεί η ΕΛΠΙΔΑ δέχτηκε την ύψιστη τιμή!

 

Δώστε μου ένα ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ…

Εκεί που η ΧΑΡΑ μας  είναι ζωντανή και δε χωρά σε καμία φωτογραφική!

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο  2 0 1 7

 

Εδώ θα βρείτε λίγα από τα όσα ακούσαμε και μάθαμε για τη Μεγάλη μας Μάνα στην φετινή Κατασκήνωση,  και ηχητικό απόσπασμα του Μικρού Παρακλητικού Κανόνα στην Παναγία, που ψάλλαμε στο ναό της Μεταμορφώσεως ανήμερα του πανηγυριού μας.