Οι Άγιοι Πατέρες μιλούν για την Κυρία Θεοτόκο

 

Η Παναγία είναι η πρώτη που οι Άγιοι Πατέρες επικαλούνται

σαν μεσίτρια στις προσευχές τους και, όπως μαρτυρούν οι

ίδιοι, αυτή ανταποκρίνεται με μεγάλη προθυμία.

 

Για τους Φιλοκαλικούς Πατέρες,

η Παναγία δεν είναι μια ιστο­ρική προσωπικότητα

η οποία κάποτε έπαιξε ένα σπου­δαίο ρόλο στην

ιστορία της ανθρωπότητας,

αλλά είναι μια ζωντανή παρουσία,  πάντοτε παρούσα,

με την οποία ποθούν

 να βρίσκονται σε συνεχή αγαπητική σχέση.

 

 


Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης

 • Εάν θα γνωρίζαμε ποτέ, πόσο αγαπάει η Παναγία όλους όσους φυλάττουν τις εντολές του Χριστού και πόσο λυπάται και θλίβεται μ’ εκείνους, οι οποίοι δεν μετανοούν, πόσο θα προσέχαμε για να μην την λυπήσουμε!
 • Η Παναγία μιλούσε με την εύλαλη σιωπή της! Ηθελημένα σιωπούσε από ταπείνωση. Άφηνε να μιλά ο Υιός Της. Ήταν συνεχώς στη σκιά του. Το βροντερό κήρυγμα της Θεοτόκου είναι η συνεχόμενη σιωπή της.

Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς

 • Στο πρόσωπο της Παναγίας ο Θεός ζωγράφισε μια εικόνα, έκανε ένα πίνακα, επάνω στον οποίο ζωγράφισε ό,τι ωραιότερο υπήρχε, όποια αρετή υπάρχει, όποια καλοσύνη, όποια ομορφιά πνευματική και υλική υπάρχει, γιατί και σωματικά η Παναγία ήταν σεμνή και όμορφη. Όλα τα κάλλη, ζωγράφισε ο Θεός στο πρόσωπο της Παναγίας. Η Παναγία διέσωσε το “κατ’ εικόνα” του ανθρώπου, είναι η πραγματική εικόνα του ανθρώπου.

Αγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός

 • Ο ανθρώπινος βίος θα ήταν αβίωτος, εάν οι πιστοί δεν είχαμε την Παναγία να συνομιλούμε μαζί της. Είναι η Μεσίτρια και η αληθινή παρηγορία μας.

Άγιος  Νικόλαος Καβάσιλας

 • Η αγάπη της Θεoτόκoυ για τoν Θεό ήταν ισχυρότερη και φλoγερότερη από την αγάπη των Χερoυβείμ και των Σεραφείμ. Όλες oι Δυνάμεις των Αγγέλων και Αρχαγγέλων εκπλήσσoνται με Αυτήν.
 • Αυτή μόνη, η Κυρία Θεοτόκος, στέκεται ανάμεσα στον Θεό και τους ανθρώπους. Αυτή έκανε τον Θεό, υιό του ανθρώπου και τους ανθρώπους υιούς του Θεού. Χωρίς τη μεσιτεία της, κανένας ούτε άγγελος ούτε άνθρωπος δεν μπορεί να πλησιάσει το Θεό. Αυτή είναι η Θεός μετά τον Θεό και κατέχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος, αφού είναι η μητέρα του Θεού. Αυτή είναι ο θησαυροφύλακας όλου του πλούτου της θεότητας, αλλά και ο διαμοιραστής σε όλους, και αγγέλους και ανθρώπους, των θείων και πνευματικών χαρισμάτων που δίνονται από τον Θεό. Δεν υπάρχει κάποιος που να την επικαλέστηκε και να μην τον άκουσε με ευσπλαχνία.

 

 

Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης

Ταπείνωση της Παναγίας

 • Τι ανύψωσε τη Μητέρα του Θεού πάνω από όλα τα δημιουργήματα; Η ταπείνωση. Ο Θεός «επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού» (Λουκ. 1, 48), και γι’ αυτή την επιβραβευμένη ταπείνωσή Της την μακαρίζουν όλες οι γενιές.

 Η Παναγία ευεργετεί

 • Η Παναγία είναι και σήμερα ζωντανή. Και όχι μόνο ζει, αλλά και ζωοποιεί και θεραπεύει, αν είναι προς το συμφέρον της ψυχής, τους πιστούς που προσεύχονται σ’ Αυτήν. Τι σημαίνουν τα θαύματα από τις εικόνες της Παναγίας; Σημαίνουν ότι η Δέσποινα Θεοτόκος, η Μητέρα του Σωτήρα μας, πάντα ακούει τις προσευχές που με πίστη και ταπεινή καρδιά της απευθύνονται ενώπιον των εικόνων της. Και σε μερικές απ’ αυτές δείχνει φανερά σημάδια της παρουσίας της. Μετά από όλα αυτά, με πόση ευλάβεια πρέπει να συμπεριφέρονται οι πιστοί προς τις εικόνες της Παναγίας! Η αόρατη χάρη της είναι παρούσα σε κάθε εικόνα της.

 Πώς να προσευχόμαστε στην Παναγία

 • Να φανταστείς ότι στέκεσαι μπροστά στη βασίλισσα και την παρακαλείς να πραγματοποιήσει κάποιες δικές σου επιθυμίες. Με τι δέος και τι σεβασμό θα το έκανες! Σκέψου τώρα πως πρέπει να στέκεσαι μπροστά στη Βασίλισσα του ουρανού και της γης, στη Μητέρα του Θεού του Υψίστου, με τι δέος και τι ειλικρίνεια! Ανέκφραστη είναι η μεγαλωσύνη της και απερίγραπτη η τελειότητα. «Πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν» (Ψαλ. 44, 14). Αυτή είναι τόσο κοντά στον Θεό. Πρόσεχε, να προσεύχεσαι σ’ Αυτήν με ανάλογο δέος, με καθαρή και συντετριμμένη καρδιά.

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης

 • Για τον άγιο Νικόδημο το όνομα της Υπέραγνης Μητέρας του Χριστού της Μαρίας είναι «πανσέβαστον και παντοπόθητον και κεχαριτωμένον» και συμβολίζει το πέλαγος της θεϊκής ευσπλαχνίας.
 • Για τα μεγαλεία που της εχάρισε ο Θεός,Τον ευχαριστούσε διαρκώς μετά την Πεντηκοστή, με προσευχές, νηστείες, γονυκλισίες τόσο που οι πλάκες πάνω στις οποίες γονάτιζε βαθούλωσαν.