• Ελληνικό 2017!  Παναγία, η Καταφυγή!

ΑΛΗΘΙΝΕΣ

ΤΑΠΕΙΝΕΣ

ΑΓΝΕΣ

ΗΡΩΙΚΕΣ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ

ΚΡΑΤΑΙΕΣ

ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΕΣ

ΚΑΡΤΕΡΙΚΕΣ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΕΣ

ΣΥΝΕΤΕΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ

Ζήσαμε μέσα στη Χάρη και τη Χαρά της Παναγίας μας!

Μια μικρή γεύση από τη ζωή μας στο Ελληνικό…

αρκεί για να καταλάβει κάποιος γιατί δε θέλαμε να φύγουμε!