Ω τρισένδοξε Νικητή του θανάτου, αιώνιε θριαμβευτή κατά της αμαρτίας, λατρευτέ και κοσμοπόθητε Υιέ και Λόγε του Θεού, Εσύ που έπαθες για μας, αλλά και τριήμερος αναστήθηκες εκ νεκρών. Την χαρά μας ευχήθηκες και το «Χαίρετε» ήταν η πρώτη λέξη την οποία μας απηύθυνες μετά την ένδοξη Ανάστασή Σου. Πολλά και ποικίλα γεγονότα της παρούσας ζωής έρχονται για να επισκιάσουν τη χαρά αυτή. Ανάγκες και ασθένειες και περιπέτειες και αδικίες επιζητούν να χύσουν την πικρία της λύπης στις ψυχές μας. Αλλά όπως τότε η εμφάνισή Σου στις Μυροφόρες γυναίκες διέλυσε τους φόβους τους και έδιωξε την λύπη από την ψυχή τους, έτσι και προς εμάς ας έρχεται η Χάρη Σου για να διαλύει τα νέφη των θλίψεων, να γλυκαίνει τους πόνους μας, να δυναμώνει τις ψυχές μας στους πνευματικούς Αγώνες. Ας είναι πάντα μαζί μας η δύναμη της Ανάστασής Σου, για να μας βοηθά να εκτελούμε το καθήκον μας με χαρά και να ευαρεστούμε ενώπιον Σου. Ας έρχεται σαν αύρα λεπτή στα βάθη των ψυχών μας η θεία Σου φωνή , επαναλαμβάνοντας και σε εμάς τον χαρμόσυνο αναστάσιμο χαιρετισμό «Χαίρετε», πιστά μου παιδιά!

 (από το βιβλίο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣ)