7η θέση: Χαρούμενοι Αγωνιστές Αρχαίας Κορίνθου με τελική βαθμολογία 37,96%!!!

6η θέση: Χαρούμενοι Αγωνιστές Σερρών με τελική βαθμολογία 40,48%!!!

Συγχαρητήρια και στις δύο πόλεις!