Οι μέρες κυλούν και πλησιάζει η στιγμή για την αγαπημένη μας  Κ Α Λ Α Ν Δ Ρ Α  !!!

Η περίοδος για τις Χαρούμενες Αγωνίστριες του Γυμνασίου ξεκινάει σε 65 μέρες (23/6 – 3/7),

ενώ για του Λυκείου σε 91 (19/7 – 2/8)!!!