Προσευχή πριν από τη Θεία Κοινωνία

Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, συγχώρεσε τα λάθη που έκανα

με τα λόγια,με τα έργα, με τις σκέψεις και με τις αισθήσεις μου.

Δέξου τις πρεσβείες της Πάναγνης Μαρίας, της Μητέρας Σου, για μενα.

Αυτής που είναι η μόνη βέβαιη ελπίδα και προστασία και σωτηρία μου.

Αξίωσέ με να μεταλάβω τα άγια και αθάνατα Μυστήριά Σου,

που δίνουν ζωή, χωρίς να κατακριθώ.

Για να μου συγχωρεθούν οι αμαρτίες, να φωτιστώ,

να αποκτήσω την υγεία της ψυχής και του σώματος.

Για να εξαφανιστούν οι κακές μου σκέψεις,

οι φοβίες και οι νυχτερινές φαντασίες

που δημιουργούν τα πονηρά και σκοτεινά πνεύματα.

Για να κερδίσω την αιώνια ζωή.

Αμήν.

 

 

Προσευχή μετά τη Θεία Κοινωνία

Δέσποτα Χριστέ ο Θεός,

Βασιλιά αιώνιε και Δημιουργέ των πάντων,

Σε ευχαριστώ για όλα τα αγαθά που μου έδωσες,

και ιδιαίτερα για το ότι μετάλαβα τα Άγια Μυστήριά Σου που δίνουν ζωή.

Σε παρακαλώ, Αγαθέ και Φιλάνθρωπε Κύριε,

φύλαξέ με, κάτω από τη σκέπη της αγάπης Σου.

Κράτησέ με κάτω από την προστασία Σου.

Χάρισέ μου με καθαρή συνείδηση μέχρι και την τελευταία μου αναπνοή

να κοινωνώ τα Άγια Σου Μυστήρια, όσο γίνεται άξια.

Γιατί Εσύ είσαι ο πνευματικός άρτος της ζωής.

Από Σένα πηγάζει ο αγιασμός.

Γι’ αυτό και Σε δοξολογούμε μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα,

τώρα και πάντοτε και στους ατελείωτους αιώνες.

Αμήν.