Ως ένδειξη ευγνωμοσύνης στους καθηγητές τους, οι Χαρούμενες Αγωνίστριες Θεσσαλονίκης ετοίμασαν ένα συμβολικό, αλλά πρακτικό και χρήσιμο δώρο για αυτούς για να τους το προσφέρουν την ημέρα της εορτής τους! Συνήθως οι καθηγητές είναι αυτοί που προσφέρουν και σχεδόν ποτέ δεν λαμβάνουν. Με αυτήν την ελάχιστη πράξη, θέλουμε να εκφράσουμε την αγάπη μας για αυτούς και την εκτίμηση για το σπουδαίο έργο τους! Οι Τρεις Ιεράρχες να είναι πάντοτε προστάτες τους και αυτοί με τη σειρά τους να τους επικαλούνται!