Στις 27 Νοεμβρίου 2016, οι Χαρ. Αγωνιστές αξιωθήκαμε να φύγουμε για λίγο από την καθημερινή μας ρουτίνα…

-Συμμετείχαμε στον κοινό εκκλησιασμό στο Μέγα Βασίλειο!

-Πήραμε μέρος σε πρωταθλήματα!

-Επικοινωνήσαμε μεταξύ μας!

Ακολουθούν φωτογραφίες: