Κάθε Παρασκευή, μαζευόμαστε στο εντευκτήριό μας, βρισκόμαστε με τα συνομαδόπουλα μας και λέμε τα νέα μας απ’ όλη την εβδομάδα… Όμως, σχεδόν κάθε Παρασκευή κάνουμε και κάτι ξεχωριστό! Μία Παρασκευή, λοιπόν, φτιάξαμε τρουφάκια!