21

    

    Βασίλισσα ὅλων τῶν ἀγγέλων καί τῶν ἀνθρώπων, Κεχαριτωμένη Μαρία, Ἐσύ εἶσαι τό στολίδι τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, Ἐσύ εἶσαι ἡ κορωνίδα τῶν ἀρετῶν. Γι̉ αὐτό ἐγκωμιάζουμε τήν ἁγιοσύνη Σου.

     Σέ παρακαλοῦμε, Μητέρα τοῦ Θεοῦ καί Μάνα δική μας, Ἐσύ πού ἑτοιμάστηκες νά δεχθεῖς τόν Θεό, βοήθησέ μας μέ τό παράδειγμά Σου καί μέ τίς πρεσβεῖες Σου, νά ἑτοιμαστοῦμε νά γίνουμε καί μεῖς ἔμψυχοι ναοί καί κατοικητήρια τοῦ Θεοῦ. Σέ Σένα καταφεύγουμε, σέ Σένα στηρίζουμε τίς ἐλπίδες μας. Ἀμήν.