Άγιοι Απόστολοι, εσείς κηρύξατε σ’ όλη την οικουμένη τη γνώση της αγάπης του Θεού. Και η αμαρτωλή ψυχή μου γνώρισε αυτή την αγάπη με το Άγιο Πνεύμα. Και το ποθώ και σας παρακαλώ να δεηθείτε στον Κύριο να ανανεώσει για μένα τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, το οποίο γνωρίζει η ψυχή μου, κι εγώ θα προσεύχομαι για όλο τον κόσμο, ώστε να έλθει η ειρήνη στη γη.

Άγιοι Πάντες, θερμοπαρακαλέστε τον Κύριο για μένα. Εσείς βλέπετε τη δόξα του Κυρίου στους ουρανούς, γιατί αγαπήσατε στη γη τον Κύριο με όλη την ψυχή και με όλη τη διάνοιά σας. Εσείς νικήσατε τον κόσμο με τη δύναμη της χάρης που σας δώρισε ο Κύριος εξαιτίας της ταπεινώσεώς σας. Εσείς υποφέρατε όλες τις θλίψεις για την αγάπη του Θεού. Και το πνεύμα μου επιθυμεί διακαώς να δει πώς βλέπετε σεις τη δόξα του Κυρίου, και η ψυχή μου νύχτα-μέρα νοσταλγεί τον Κύριο και ποθεί να απολαύσει την αγάπη του. Αμήν.

Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου