Βέρμιο 2016
12-23 Ιουλίου
Κατασκηνωτική περίοδος Γυμνασίου-Λυκείου