Υπεραγία Θεοτόκε Παρθένε, σκέπαζε και διαφύλαττε εμένα τον δούλο σου από κάθε κακό που προσβάλλει την ψυχή και το σώμα, και από κάθε ορατό και αόρατο εχθρό. “Χαίρε, κεχαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη συ εν γυναιξί και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών”. Να χαίρεσαι και να ευφραίνεσαι, Θεοτόκε Παρθένε, και να πρεσβεύεις για τον δούλο σου. Κυρία και Δέσποινα των Αγγέλων και Μητέρα των χριστιανών, βοήθησέ με τον δούλο σου. Ω Μαρία παναμώμητε, χαίρε Νύμφη ανύμφευτε. Χαίρε η χαρά αυτών που θλίβονται και η παρηγοριά αυτών που λυπούνται. Χαίρε η τροφή των πεινασμένων και το λιμάνι των ναυαγών. Χαίρε εσύ που είσαι πιο αγία από τους αγίους και πιο πολύτιμη από όλα τα κτίσματα του Θεού. Χαίρε εσύ που αγιάστηκες από τον Πατέρα, κατοικήθηκες από τον Υιό και σκεπάστηκες από το Άγιο Πνεύμα. Χαίρε εσύ που είσαι το ευφρόσυνο παλάτι του βασιλιά των πάντων, Χριστού του Θεού μας. Χαίρε εσύ που είσαι η Μητέρα των ορφανών και το ραβδί των τυφλών. Χαίρε το καύχημα των Χριστιανών και όσων σε επικαλούνται η πρόθυμη βοηθός.

Παναγία Δέσποινά μου, φύλαξέ με κάτω από τη σκέπη σου, διότι στα πανάχραντα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου. Γίνε βοηθός και σκέπη της ψυχής μου κατά τη φοβερή ημέρα της κρίσεως και πρέσβευε για μένα τον ανάξιο να εισέλθω καθαρός και αγνός στον Παράδεισο. Μη με απορρίψεις, Κυρία μου, εμένα τον δούλο σου, αλλά βοήθησέ με και δώρησέ μου ό,τι είναι συμφέρον από αυτά που σου ζητώ. Λύτρωσέ με από κάθε κίνδυνο, επιβουλή, καταναγκασμό και ασθένεια, και χάρισέ μου πριν το τέλος της ζωής μου μετάνοια. Δωσ’ μου αυτά τα αιτήματα, ώστε αφενός μεν σ’ αυτή τη ζωή να διαφυλάττομαι από κάθε ορατό και αόρατο εχθρό με τη μεσιτεία και τη βοήθειά σου και να πορεύομαι θεάρεστα, σύμφωνα με το θέλημα του αγαθού σου Υιού και Θεού μας, αφετέρου δε κατά τη φοβερή ημέρα της κρίσεως να σωθώ από την αιώνια και φοβερή κόλαση. Κι έτσι να προσκυνώ, να ευχαριστώ και να δοξάζω το πανάγιο όνομά σου εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

(Αγίου Δημητρίου, Μητροπολίτου Ροστώφ)