Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, δώσ’ μου αγαθή την ημέρα, αναμάρτητη και ακηλίδωτη πνευματικά.

Κύριε, μη με εγκαταλείπεις.

Κύριε, μην απομακρυνθείς από μένα.

Κύριε, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με.

Κύριε, στήριξέ με στο φόβο σου.

Κύριε, φύτευσε βαθιά στην καρδιά μου τον φόβο σου και την αγάπη σου.

Κύριε, μάθε με πώς να κάνω το θέλημά σου.

Κύριε, δώσε στην καρδιά μου λύπη για τις αμαρτίες μου και ταπείνωση.

Κύριε, δώσ’ μου μετανοίας δάκρυα συνεχή και κατάνυξη και μνήμη θανάτου.

Κύριε, ελευθέρωσέ με από κάθε πειρασμό, ψυχικό και σωματικό.

Κύριε, απομάκρυνε από μένα κάθε ακάθαρτο λογισμό και κάθε σκέψη που προκαλεί ντροπή και είναι αδικαιολόγητη.

Κύριε, εξάλειψε από μένα την αμέλεια, την τεμπελιά, τη λύπη, τη λησμοσύνη, την αναισθησία, την πώρωση, και μην αφήνεις να αιχμαλωτισθεί ο νους μου από οτιδήποτε αμαρτωλό.

Κύριε, με οποιονδήποτε τρόπο Συ ξέρεις και θέλεις, ελέησέ με και συγχώρησε όλες τις ανομίες μου και ευδόκησε, όταν έλθει η ώρα, η αμαρτωλή μου ψυχή να εγκαταλείψει το ταλαίπωρο σώμα μου με ειρήνη, με αληθινή μετάνοια, με εξομολόγηση ειλικρινή και με πίστη καθαρή και ακλόνητη. Αμήν.

(Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου)