Ανέστης, παντοδύναμε Κύριε. Όσο κι αν ζήτησε ο Άδης να Σε κρατήσει, όσο κι αν οι εχθροί Σου έλαβαν τα μέτρα τους, για να ασφαλίσουν τον τάφο Σου με σφραγίδες και στρατιώτες, Συ, ο Κύριος και Θεός, πατήσας τον θάνατον και νεκρώσας τον Άδην, τριήμερος ανέστης εκ νεκρών.

Ανέστης και συνανέστησες μαζί Σου τους νεκρούς. Ανέστης και μας ανέστησες όλους, Ζωοδότα Χριστέ. Κανείς πλέον μέσα στα μνήματα της αμαρτίας και ασωτείας. Κανείς μέσα στους τάφους της γης. Συ, με το Σταυρό και την Ανάστασή Σου και την αμαρτία την κατήργησες και τον θάνατο ενέκρωσες.

Τώρα ζωή και δόξα βασιλεύει. Τώρα αρετή και αγιότητα για τους ανθρώπους. Τώρα Χάρις, τώρα ευλογία, τώρα χαρά και θεία ευφροσύνη. Ναι, Κύριε, σήμερα με την πανένδοξο Ανάστασή Σου “θανάτου εορτάζομεν νέκρωσιν, άδου την καθαίρεσιν, άλλης βιοτής της αιωνίου απαρχήν”.

Σε προσκυνούμε, λοιπόν, αναστημένε μας Λυτρωτή. Σε δοξολογούμε, Νικητή του θανάτου. Σε ευγνωμονούμε, Αιώνιε του κακού θριαμβευτή.

Συ με την Ανάστασή Σου, είσαι η ζωή μας, η χαρά μας και η δόξα μας, η αιώνια λύτρωσή μας. Αμήν!